logo
会员发料时间开奖日下午18点至晚上20:30点!
老品牌★老信誉★值得您信赖!
★诚信为本,全部真实记录,对错不改料,全网会员共同见证!!不敢说期期百分百命中,但绝对百分百真实!

支付宝进入:此资料查看需要[98金币/包天]即可查看
=以下是近期的记录=
166期:07.31.16.28.23.35.10.22开:狗28中
165期:12.36.06.18.20.44.13.25开:猴18中
164期:23.35.06.18.02.14.19.31开:鼠02中
163期:20.44.16.40.36.48.11.23开:虎48中
162期:19.31.20.44.12.36.28.40开:虎36中
161期:20.44.05.17.13.25.09.33开:牛25中
160期:24.36.07.19.23.47.06.18开:羊07中
159期:17.41.14.38.21.33.15.27开:猪27中
158期:19.31.25.37.33.45.18.30开:蛇45中
157期:14.26.05.29.11.23.09.45开:猪03中
156期:19.43.27.39.05.17.16.28开:猪39中
155期:33.45.31.43.06.18.29.41开:羊31中
154期:24.48.15.39.22.46.07.31开:龙22中
153期:24.48.15.39.25.37.11.23开:牛37中
152期:09.45.11.23.14.26.05.17开:蛇09中
151期:36.48.21.33.06.30.25.37开:虎36中
150期:01.02.03.07.31.12.24.41开:猪39错
149期:08.20.11.35.26.38.09.21开:兔11中
148期:27.39.35.47.08.20.19.43开:兔35中
147期:02.14.08.20.09.33.15.39开:马08中
146期:09.21.33.45.11.23.35.47开:鼠02错
145期:26.38.34.46.21.33.08.20开:龙46中
144期:12.36.16.28.25.37.02.14开:狗28中
143期:12.48.19.31.21.33.08.20开:虎48中
142期:20.44.19.31.33.45.11.23开:羊31中
141期:06.42.08.20.09.21.03.15开:猴42中
140期:12.36.20.32.06.30.23.35开:马32中
139期:20.44.25.49.21.33.16.28开:牛49中
138期:31.43.13.25.18.30.05.29开:牛49中
137期:20.44.33.45.19.43.24.36开:蛇33中
136期:24.36.48.18.30.42.32.44开:鼠38错
135期:33.45.18.30.19.31.11.23开:羊31中
134期:02.14.16.28.13.25.08.20开:虎48错
133期:23.35.47.22.34.13.25.49开:猪03错
132期:17.29.07.31.21.33.12.24开:羊07中
131期:21.33.35.47.15.27.19.31开:猴30错
130期:01.13.03.15.27.02.04.05开:鼠38错
129期:15.27.01.25.14.26.10.22开:牛01中
128期:12.48.20.32.13.25.24.36开:猴42中
127期:19.43.13.37.15.27.14.26开:牛37中
126期:22.34.09.33.23.35.12.36开:兔23中
125期:19.43.05.29.11.47.06.18开:兔47中
124期:01.02.07.08.12.13.18.19开:蛇45错
123期:23.35.04.16.22.34.09.21开:狗04中
122期:15.39.01.13.12.24.11.23开:牛01中
121期:24.36.33.45.19.31.26.38开:羊31中
120期:17.41.23.35.09.33.18.30开:兔35中
119期:32.44.12.36.09.21.14.26开:虎36中
118期:14.26.07.31.15.27.21.33开:猪27中
117期:18.42.16.40.09.33.12.48开:虎48中
116期:17.29.18.30.22.34.02.14开:龙22中
115期:28.40.14.26.31.43.05.29开:鼠26中
114期:24.36.15.39.33.45.07.19开:蛇45中
113期:17.41.09.33.18.30.11.47开:蛇09中
112期:12.36.11.23.19.31.25.37开:兔23中
111期:23.47.09.45.13.37.05.17开:牛37中
110期:17.29.08.20.22.34.02.14开:鼠14中
109期:05.29.11.23.13.25.16.40开:牛25中
108期:08.44.06.30.22.34.11.23开:龙34中
107期:21.33.35.47.08.20.17.41开:兔47中
106期:16.28.08.20.21.45.01.13开:马08中
105期:20.44.16.28.13.25.11.23开:狗28中
104期:27.39.08.20.22.46.16.28开:龙46中
103期:23.35.15.39.07.31.16.28开:猪39中
102期:18.30.04.16.19.31.24.36开:狗16中
101期:20.32.06.18.02.14.13.25开:鼠14中
100期:12.36.05.17.09.21.11.23开:鸡05中
099期:02.26.15.27.06.18.07.31开:羊07中
098期:26.38.21.33.25.49.23.47开:牛49中
097期:02.14.06.18.23.35.22.34开:鼠14中
096期:24.36.14.26.11.23.08.20开:虎24中
095期:17.29.01.13.04.16.21.33开:牛13中
094期:27.39.23.47.18.30.13.25开:兔23中
093期:15.27.13.49.11.23.06.30开:兔23中
092期:16.40.23.35.18.30.20.44开:马20中
091期:20.44.12.36.19.31.08.20开:虎12中
090期:25.49.21.33.23.35.12.24开:牛49中
089期:21.33.24.36.08.20.26.38开:马08中

为了节省大家访问流量,前记录已删除...
返回网站首页
提示:↓→本站內容均為免費查閱。
所有內容載自互聯網,謹供娛樂參考!
嚴禁轉載,盜鏈,等嚴禁壹切賭博行為!
無標題文檔